32. Ulla-Maija Raittila, Keuruu

32. Ulla-Maija Raittila, Keuruu

FM biologia, kuvataiteilija AMK, 40v

 

”Materiaalinen ja immateriaalinen liikakulutus luo turvattomuutta”

Luonnonvarojen säästäminen ja kulutuksen kohtuullistaminen ovat minulle ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita. Tämä tarkoittaa lähipalveluiden suosimista ja oikeasti sen pohtimista mikä on tarpeellista ja mikä on riittävä elintaso. Kannustimia luontoa säästäviin toimiin tulee löytää niin yksityisille kuin yrittäjille. Kulutuskäyttäytyminen on muuttumassa ja yritykset ovat globaalisti alkaneet sopeutua uudenlaiseen kestävän kulutuksen vaateeseen, joka tulee lisääntymään.

Alla poimintoja teemoista, joita haluan edistää:
– Keuruu osaksi Luontokunnat-verkostoa (SYKE)
– Lähiluonnon suojeleminen, virkistyskäyttö, polkuverkostojen säilyttäminen ja kehittäminen
– Luonto ja kulttuuri Keuruun vetovoimatekijäksi
– Työmatkapyöräilyn lisääminen
– Biokaasutankkausverkoston kehittäminen
– Biokaasuautoilun edistäminen
– Osallisuus Keuruun vetovoimatekijäksi
– Keuruusta koti kaikille, kotoutus myös suomalaisille, tervetulokirje
– Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen
– Taiteen ja kulttuurin ilmaisuvapauden edistäminen
– Punnosen talon (Liljala) ja Santun talon säilyttäminen kulttuurikäytössä ja kaupungin omistuksessa
– Prosenttiperiaate, taiteilijoille työskentelymahdollisuuksia, taidetta katukuvaan, kouluille, työpaikoille
– Kasvis- ja vegaanisten ruokavaihtoehtojen lisääminen
– Hiilineutraaliuden edistäminen
– Aurinkovoiman lisääminen, tuulivoimaa harkiten
– Rakentaminen ja kaavoitus jo käytössä oleville maa-alueille, tilaa eläimille ja suomalaiselle luonnolle
– Työssäjaksaminen on keskeisimpiä asioita kuntataloudelle
– Etätyöystävällisen Keuruun edistäminen
– Osatyökykyisten mahdollisuus päästä työmarkkinoille entistä useammin
– Informaatiotulvan rajaaminen ja koulutuksia tietotulvan kanssa pärjäämiseen, arjen hallittavuuden lisäämiseen
– Aineettoman ja aineellisen liikakulutuksen vähentäminen
– Kouluista ja koululaisista on pidettävä huolta, suuret yksiköt eivät lisää aina hyvinvointia
– Erityisluokkien säilyttäminen
 
Tulevaisuuden visiona haluaisin nähdä, että nykyinen talousjärjestelmä muutettaisiin sellaiseksi, että se kohtelisi ihmisiä reilusti ja ottaisi huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Tulevaisuuden talous keskittyisi ympäristönhoitoon, planeetan resurssien lisäämiseen kulutuksen sijaan ja kestävään elämäntapaan. Villiä luontoa tulisi säästää mahdollisimman paljon ja tämä tulisi huomioida myös energiamuodon valinnassa, esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamista harkittaessa. Kannatan biokaasuautoilua, konversiotukien nostoa ja sähkönkulutuksen maltillistamista. Keinoja tulisi löytyä niin aurinkovoiman lisäämiselle, Earth Hourin kaltaisille vapaaehtoisille kampanjoille tai mahdollistamalla kuluttajille keinoja säästää sähköä ja tosiasiallisesti vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen. Pitäisi olla vaihtoehto pienemmälle kulutukselle suuremman voiton ja aina lisääntyvän kysynnän sijaan.
 

Luottamustoimet

Vihreä Keurusseutu ry, hallituksen jäsen

Keuruun Taiteilijaseura ry, rahastonhoitaja

Vaalirahoitus: ennakkoilmoitus luettavissa täältä

Lahjoita kampanjaan täältä