35. Taija Santamäki, Keuruu

35. Taija Santamäki, Keuruu

Yrittäjä, 41v

 

”Jotta Keuruulla olisi hyvä kasvaa ja yrittää!”

Olen nelikymppinen yrittäjä-äiti ja perheeseeni kuuluu puolisoni lisäksi kaksi teini-ikäistä nuorta. Olen luonteeltani sosiaalinen ja heittäydyn innolla mukaan monenlaisiin uusiin juttuihin (kuten kuntapolitiikkaan). Minua luonnehditaan usein sydämelliseksi sekä auttavaiseksi, mutta onpa joku joskus maininnut tunnistavansa minut jo kaukaa äänekkäästä naurusta ja taukoamattomasta puhetulvasta…

Olen paljasjalkainen keuruulainen, mutta opiskelut veivät minut Tampereen seudulle ja parisen vuotta asuin Saksassa. Kaiken jälkeen sydän veti kuitenkin takaisin kotikonnuille ja palasin perhe mukanani Keuruulle 10 vuotta sitten. Olen ollut yrittäjänä kaiken kaikkiaan 15 vuotta ja toiminut aiemmin mm. Keuruun ala-asteen vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana. Vapaa-ajallani toimin aktiivisesti Keurusseudun partiolaisissa, laulan naiskuoro Keuruttarissa, retkeilen perheeni kanssa ja ratkon huonepakopelien mysteerejä.

Lapset, nuoret ja koulutus – Olen ehdokkaana, koska haluan tehdä töitä keuruulaisten lapsiperheiden sekä erityisesti paikallisten nuorten hyväksi. Koen, että kaikille nuorille on löydyttävä kunnasta tilaa, tukea ja mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia. Nuorille on annettava myös mahdollisuuksia vaikuttaa niihin päätöksiin, jotka koskevat heidän elämäänsä. Keuruun kuntastrategia on tällä hetkellä nimeltään ”Lapsiperheiden paratiisi” ja nyt on mielestäni korkea aika lunastaa lupauksia sen suhteen. Perheet tarvitsevat tukea eikä meillä ole varaa jättää heitä oman onnensa nojaan, vaan Keuruu tarvitsee jatkossakin aktiivisia, innokkaita ja hyvinvoivia aikuisia ja nuoria. Korona on kurittanut monia perheitä ja nyt on aika tehtä satsauksia heidän tilanteensa parantamiseksi. Perusopetuksesta ei myöskään saa enää säästää, vaan meidän pitää pystyä tarjoamaan lapsille ja nuorille laadukasta koulutusta ja lisäksi meidän tehtävämme on huolehtia sekä oppilaiden että opetushenkilökunnan jaksamisesta ja henkisestä hyvinvoinnista.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo – Yhdenvertaisuus on minulle todella tärkeää ja haluan olla luomassa asuinpaikkaa, jossa kaikilla on turvallinen olo. Koen tärkeäksi huolehtia vähemmistöryhmien, kuten maahanmuuttajien, vammaisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta, hyvinvoinnista ja oikeuksista. Kaikenlainen syrjintä ja vihapuhe tulee karsia järjestelmällisesti pois ja varmistua, että esim. urheiluun ja harrastuksiin liittyvät resurssit jaetaan tasapuolisesti. Jo varhaiskasvatustavoitteiden tulee edistää tasa-arvoa ja koulujen henkilökunnat tarvitsevat tukea erilaisten oppilaiden ja perheiden kohtaamiseen. Johtoajatuksena on, että kunnan palveluissa toteutuu yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja työllistyminen sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, perhemuodon, etnisyyden ja terveyden näkökulmasta. Tavoitteeni on myös saada Keuruulle maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Yrittäjyys – Vain ne kunnat pysyvät elinvoimaisina, joissa yrittäjyys on voimissaan. Me tarvitsemme Keurusseudulle työpaikkoja emmekä voi jäädä odottelemaan niiden tippumista syliimme, vaan meidän on saatava yritystoiminta kasvuun niin, että rekrytoinnit tulevat tarpeellisiksi. Isojen, työllistävien yritysten lisäksi meillä on paljon mikro- ja yksinyrittäjiä, joiden liiketoimintaedellytyksistä tulee pitää huolta, jotta he pystyvät työllistämään itsensä ja kenties jatkossa myös luomaan uusia työpaikkoja. Yksi tärkeimmistä asioista minulle on paikallishankintojen lisääminen kuntatasolla! Kunnan tekemät hankinnat pitää pystyä optimoimaan niin, että lähialueen yrittäjät hyötyvät hankinnoista, koska tämä raha kiertää mm. verojen kautta takaisin kunnalle ja yritysten työntekijöille maksettavat palkat kiertävät lopulta muille yrittäjille ja palveluntarjoajille. Jotta saisimme seuraavaankin sukupolveen innokkaita yrittäjiä, on kuntatasolta kiinnitettävä huomiota nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja tarjottava tukea ja apua uusien yrittäjien alkumetreille.

Luonto ja matkailu – Meillä on ympärillämme upea luonto, joka tuo hyvinvointia meille kuntalaisille ja jokaiselle onkin mielestäni suotava yhtäläinen mahdollisuus luontosuhteeseen. Erityisesti esteettömät luontokohteet tulisivat tarpeeseen monelle, joten niiden kehittämiseen tulisi panostaa. Luonto on valttimme myös ulkopaikkakuntalaisten ja matkailijoiden silmissä ja haluan olla edistämässä uudenlaisen, vihreämmän liiketoiminnan syntymistä ja luontomatkailun kehittämistä Keurusseudulle. Matkailu on lähellä sydäntäni ja olen vuosien ajan saanut seurata Keurusseudun matkailun nousukiitoa aivan läheltä. Meillä on paljon tarjottavaa matkailijoille ja tärkeää on muistaa, että jokainen matkailija jättää Keuruulle rahaa tekemällä ostoksia ja käyttämällä erilaisia palveluita. Matkailuun on panostettava rohkeasti ja kun kotimaan matkailu elää kulta-aikaansa koronan vuoksi, on meidän tartuttava tilaisuuteen.