33. Anna Saastamoinen, Keuruu

33. Anna Saastamoinen, Keuruu

29v

 

Nuorten ja työikäisten koulutus-mahdollisuuksiin on panostettava ja edistettävä työpaikkojen syntyä eri aloille. Palvelut tulee säilyttää lähellä ja niiden on oltava laadukkaita. Näin pidetään huolta siitä, että Keuruu on paras mahdollinen kaupunki asua kaikissa elämän vaiheissa.