Yhdistyksen kevätkokous pidetään Mikkosen Unskin kotona 25.4.2021 alkaen klo 11. Osoite on Jukolantie 671, Keuruu.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokousvirkailijoiden valinta
– puheenjohtaja
– sihteeri
– pöytäkirjan tarkastajat/ääntenlaskijat
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
7. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Edustajien valitseminen Keski-Suomen Vihreät ry:n kevätkokoukseen 20.5.2021 klo 18
9. Kuntavaalit 2021 tilaisuudet
10. Kuntavaaliehdokkaiden nimeäminen ja ehdokkaiden nimeämisoikeuden
myöntäminen myös yhdistyksen hallitukselle
11. Puoluekokous 11.-12.9.2021
– Puoluekokousedustajien valitseminen, 1 varsinainen ja 1 varaedustaja
– Puoluekokousedustajan evästys
12. Kevätkokouskannanotto
13. Vesipäivä
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen